Влез в акаунта си

Как се промениха изпълненията на Шекспир с времето?

Пиесите на Шекспир са вдъхновили различни интерпретации през вековете. Шехразаде Зафар-Ариф, която завършва магистърската си степен по Шекспирови изследвания в Кралския колеж в Лондон, изброява и обяснява някои от разликите.bg.onlinebileti.com

Как да изпълняваме или адаптираме Шекспир, когато той е бил представян отново и отново от своето време? Въпросът е предизвикал различни представления, от елизабетинска рокля до съвременни дни, както и филми, романи, дори комикси. Това скрито течение на безпокойство, страхът, че поредното представяне на Шекспир може по някакъв начин да го накара да остарее, да се превърне в клише, се разкрива по различни начини: постановките на пиеси на Шекспир или се опитват да ги актуализират и да направят нещо ново, като си играят с обстановката и пол; или се придържат към стила „Оригинални практики“, като включват костюми, актьорски практики и дори методи на кастинг от времето на Шекспир.

Шекспир беше продукт на своето време. Той не съществуваше във вакуум, а беше неотменимо свързан с театралната компания, театралните практики, актьорските практики и социалните обстоятелства на своята епоха. Преразглеждането на практиките от неговото време по някакъв начин не го възкресява в съвременната епоха, а е част от опит да се потопим в период, за който не знаем достатъчно.онлайн билети

Най-голямата разлика между театъра по времето на Шекспир и театъра днес, която може би е оцветила много други аспекти на театралната практика от 16-ти или 17-ти век, е, че му липсва нещо, което съвременните театрални компании намират за безценно: режисьор. Ако дефинираме режисьора като някой, който осигурява режисура – насочва тялото и движението на актьора, както и неговата или нейната флексия, насочва погледа на публиката към сцената, насочва интерпретациите на даден текст – тогава тежестта за режисура в епохата на Шекспир пада върху текст и актьор.

Актьорът неизбежно се превръща в нещо като саморежисьор. Това беше до голяма степен улеснено от актьорските практики от периода. На всеки актьор беше даден не целият сценарий, а само неговата собствена „част“: неговите реплики заедно с неговите реплики, които бяха последните четири или пет думи на актьора, който щеше да говори пред него. „Сюжетът“ на пиесата – обобщение на входовете, изходите и други забележителни действия – щеше да виси в уморителната къща (частта на театър, запазена за актьорите) зад сцената, за да се консултират актьорите.онлайн билети за театър

Репетициите, каквито ги познаваме днес, не са съществували и по времето на Шекспир. Актьорите запомняха репликите си сами или опитни актьори се упражняваха с по-младите актьори, които чиракуваха при тях. Често главните актьори седяха да четат цялата пиеса с драматурга и цялата компания репетираше бойните сцени и джиговете, които зависеха от прецизността и времето.

Тези практики бяха продукт на необходимост и практичност: хартията беше скъпа и компаниите не искаха да рискуват да имат твърде много копия от пиесата, разположени наоколо, така че на всеки актьор беше доставен минималният минимум. Свещите също бяха скъпи, така че актьорите можеха да репетират само през деня. Компания като Шекспир обикновено поставя шест пиеси на седмица, което им дава малко време за репетиции.bileti

Всичко това поставя тежестта върху актьора да ръководи собствените си движения и жестове, както и върху текста, който предоставя безброй малки реплики на актьор, които не е задължително да се намират в сценичните указания: „Не, сър, не трябва да коленичите“ на Корделия разкрива че Лир ще коленичи пред нея, а „Добри господине, защо започвате и изглежда се страхувате…?“ сигнализира реакцията на Макбет на пророчеството на вещиците. Подобни актьорски практики изглеждат непостижими в съвременния театрален свят, който е зает с детайли и информация: създаване на фон за герои, като всеки актьор е запознат с целия сценарий; месеци на репетиции със съвместните усилия на режисьор, продуцент, сценограф и безброй други.online bileti

Това обаче не спира съвременните театрални компании да черпят от актьорските практики от 16-ти и 17-ти век. Нерепетираните представления са особено популярни, като например Two Lamentable Tragedies на Emma Whipday, който следва същата практика да дава на всеки актьор само неговата или нейната „роля“. Много актьори и режисьори като Филип Бърд и Патрик Тъкър твърдят, че това придава на представлението усещане за жизненост и спонтанност, тъй като всеки актьор не знае със сигурност какво ще каже другият и пиесата се превръща в нещо като екстемпор (говорен без подготовка) игра. Сериалът Read Not Dead на Globe, който поставя по-малко известни и никога не играни пиеси, позволява на актьорите си да репетират само сутринта, а след това ги кара да играят пиесата със сценарии в ръка. Но дори Globe не се придържа към автентични репетиционни практики, когато следва стила на „Оригинални практики“ по време на редовния си сезон, което предполага, че някои пропуски просто не могат да бъдат преодолени.